Yos Lotens

Yos Lotens - Sportpedagoog - Auteur en ontwikkelaar - Ambassadeur Veilig Sport Klimaat   

Literatuurlijst Yos Lotens

De door de jaren heen verschenen publicaties van Yos Lotens

2020 - WAARDE(N)VOL BUDO

Yos' meest recente pennenvrucht voor de budojeugd en hun leraren. Hoe budo-waarden, gelieerd aan de Bushido van de Samurai, actueel zijn in het dagelijks leven en kunnen helpen bij ieders morele kompas. In het kader van het landelijk sportakkoord en een Veilig Sport Klimaat. In september 2020 verschenen, kijk hiervoor op www.waardenvolbudo.nl of op de facebookpagina waardenvolbudo.

2019 - YOLO-TRAINING

Succesvol psycho-fysiek lesprogramma voor de basisscholen. Contactmomenten in de klas en een aantal gerichte en gekoppelde lessen tijdens de reguliere gymlessen. Met een werkboekje en ander lesmateriaal om belangrijke opvoedingswaarden gericht te trainen, te bespreken en te ontwikkelen met budo-gerichte vormen.

2019- TUIMELJUDOPLUS

Tuimeljudoplus

Yos Lotens Tuimeljudoplus

foto: JBN (Graatje Weber)

Ook in 2018/2019 ontwikkelde Yos het JBN-programma TuimeljudoPlus, waarmee vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongste judoka’s gericht wordt gestimuleerd. Een Veilig Sport Klimaat (VSK) voor iedereen! Een handboek met talrijke les-en spelsuggesties voor (aanstaande) collega- judoleraren en een extra werkboek voor judoka tot 6 jaar (en hun ouders/verzorgers). Hiermee wordt de rol van de judoleraar nog duidelijker en belangrijker als OPVOEDER OP DE MAT, hetgeen grondlegger Jigoro Kano met zijn gedachtengoed en judoprincipes ooit zo scherp voor ogen had en dat zo gedreven over de wereld verspreidde. De eerste groepen judo-collega’s zijn inmiddels door Yos bijgeschoold tot ‘JBN-Instructeur TuimeljudoPlus’

2015-2019 -ZEKER BEWEGEN

In 2019 viel het programma ZEKER BEWEGEN-‘veilig vallen, opstaan en doorgaan’ in de prijzen. Het werd uitgeroepen tot 'Het beste beweegprogramma voor ouderen'. De Judo Bond Nederland (JBN) ontving hiervoor de mooie geldprijs van in totaal 100.000 euro van de Nationale Loterij i.c.m. een subsidie. Samen met collega/judoleraar Danny Meeuwsen (NPI-docent en fysiotherapeut) ontwikkelde Yos dit product in opdracht voor de JBN. Vele collega’s werden door hen bijgeschoold tot ‘Instructeur Zeker Bewegen’.

2018 - MEERJARENOPLEIDINGSPLAN (MJOP)

In 2018 schreef Yos mee aan het MeerJarenOpleidingsPlan van de Judo Bond Nederland. In het bijzonder voor de leeftijdsfase 4 t/m 8 jaar. Met zijn jeugdjudoka van Sportschool Rob van der Hoorn zorgde hij voor de instructieve filmpjes voor collega’s.

2017 - KRIJGER WORDT GEVER

De transformatie van ex-collega Timon Barnard die zich in 1 jaar tijd van 180 kilo naar 100 kilo trainde met fietstochten, karate, een streng dieet, wilskracht, doorzettingsvermogen en vooral met Gods hulp. Een voorbeeld voor velen.

Uitgaven 1986 tot en met 2016

 • SCHOOLJUDO.NL
 • SCHOOLJUDO (JBN)
 • VALLEN IS OOK EEN SPORT
 • ZEKER BEWEGEN
 • FIT EN VEILIG
 • ZEKER OP JE ZADEL
 • OPVOEDEN DOOR STOEIEN
 • VERANTWOORD STOEIEN
 • IN DE GREEP VAN JUDO
 • JUDOGEHEIMEN
 • WEGWIJS IN JUDOLAND
 • JUDO-INFORMATIE VOOR DE JEUGD
 • JUDO IN DE BSO
 • VALLEN EN OPSTAAN
 • DENNIS LAAT JE (NIET) VALLEN
 • VALLEN EN HUILEN OF TUIMELEN ZONDER BUILEN
 • HONGER NAAR VANDAAG
 • KIDS EN TEAM OP SCHRIFT

 

Copyright 2021 - Yos Lotens